2018. január 05., péntek 11:13

BASIC tanfolyam záróvizsga és komplex gyakorlat

2017-11-26 isaszegi gyakorlat2017. november 24-26. között tartottuk meg hagyományos, év végi nagy gyakorlatunkat, melynek keretein belül rendeztük meg az őszi BASIC tanfolyam vizsgáját is.

A péntek délutáni leérkezést követően a 6 vizsgázó tesztírással kezdte meg a vizsgát. A közel 30 oldalas tesztlap a tanfolyam minden moduljából tartalmaz kérdéseket, és van közte feleletválasztós és kifejtős feladat is. A tesztlap a teljes vizsga 40%-át teszi ki, és 3 óra áll a vizsgázók rendelkezésére, hogy kitöltsék.

Másnap reggel az egyéni gyakorlati vizsgával indult a nap. Mindenki húzott egy tételsort, melyen három feladat szerepelt: egy minden esetben elsősegélynyújtó szituáció, a másik két feladat lehet RBV, műszaki mentés, távolságvédelem, kötéltechnika, híradó-kommunikáció vagy tűzvédelmi ismeretek körébe tartozó kérdés, vagy eszközismeret. Ez a vizsgarész feladatonként 10%-ot, vagyis összesen 30%-ot jelent a vizsga egészére nézve.

Kora délután a csoportos gyakorlati vizsga következett. Itt járőrökbe osztottuk a vizsgázókat, és becsatlakoztak régi önkénteseinkhez, akik egész nap elsősegélynyújtó gyakorlatot hajtottak végre. Itt a vizsgázókat különféle váratlan szituációk is érték, például lesérült a járőrvezetőjük, így őt el kellett látni, majd át kellett venni a szerepét. Ez a rész szintén 30%-ot ér a vizsgán.

Az egyéni és csoportos vizsgán a vizsgabizottság tagjaként 1-1 fővel képviseltette magát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Magyar Vöröskereszt is, akik észrevételeikkel és kérdéseikkel segítettek a vizsgázók értékelésében. Az elsősegélynyújtó vizsgán a sérültek szerepét a Magyar Imitációs Társaság imitátorai „játszották el”.

Vizsgázóink mindannyian bizonyították, hogy a tanfolyamon megszerzett alaptudásnak megfelelő szinten vannak birtokában, így sikeresen teljesítették a vizsgát. Külön öröm, hogy egy fő Ifi önkéntessel is bővült a csapat. Ezúton is gratulálunk legújabb önkénteseinknek!

Míg a vizsga zajlott, önkénteseinknek is volt elfoglaltsága. Péntek este a közelmúlt eseményeit, gyakorlatait és beavatkozásait elemeztük ki, beszéltük át a szükséges módosításokat, fejlesztéseket, tapasztalatokat. Szombaton napközben egy erdős területen kellett megtalálni, ellátni, és az autóval járható útig, vagyis a „képzeletbeli mentőautóig” kiszállítani a sérülteket. A járőrök munkáját mobil vezetési pontunkról irányítottuk.

A gyakorlat során több új eszközt is teszteltünk. Beszerzésre kerültek új típusú rádiók, melyek kisebbek, könnyebbek és olcsóbbak, mint az eddig használtak, tehát különösen nehéz terepen egyszerűbb vele dolgozni. Újdonság továbbá egy olyan Google alapú térkép, melyet telefonon és számítógépen is lehet szerkeszteni, szektorokra osztható a terület, és pontok, piktogramok helyezhetőek el rajta, külön leírással. Egyelőre teszt jelleggel mindenki kipróbálta, ezen jelöltük például a vezetési pontot, a sérülteket, a járőrök helyzetét, találkozási pontot. Vezetési ponton dolgozó önkénteseink kipróbálhatták új mágnestábláinkat, amiken egy előre felvázolt szervezeti ábra van, és a nevek és hívójelek beírásával sokkal gyorsabban elkészíthető és ismertethető a beosztás, mintha minden változásnál, váltásnál újat kellene rajzolni.

Ezen fejlesztések tapasztalatait levonjuk, és szükség esetén ezek figyelembevételével módosítjuk használatukat.

Szombat este kötetlen beszélgetés formájában ünnepeltük meg a sikeres vizsgát és gyakorlatot, vasárnap reggel pedig összepakolást követően elindultunk a raktárakba lepakolni a felszerelést.

Köszönjük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Magyar Vöröskeresztnek, hogy segítették a vizsgát, a Magyar Imitációs Társaság imitátorainak pedig a vizsgán, és a gyakorlaton való részvételt.

A hétvégén közel 30 önkéntesünk vett részt, akik 457 munkaórát teljesítettek. 

 


 

 

Utoljára frissítve: 2018. január 05., péntek 11:33