2016. január 07., csütörtök 10:19

Oktatás a Normafa Parknál

2015-11-23 Normafa oktatásA 2015. november 23. és december 3. közötti időszakban a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény dolgozói számára tartottunk tűz- és katasztrófavédelmi képzést. Az tanfolyamon 7 fő vett részt.

Egyesületünk és a Norma Park között egyre szorosabb és sokszínűbb együttműködés alakult ki az év folyamán. A tavaly téli, havas hétvégéken önkénteseink egész napos elsősegélynyújtó ügyelettel segítették a Normafa Park dolgozóit a sí- és szánkópálya területén, ahol számos esetben szükség is volt elsősegélynyújtóink tudására. Az együttműködés újabb állomásaként 30 órás képzést tartottunk munkatársaiknak, melynek alapját a BASIC tanfolyam témakörei adták. A képzési tervet természetesen személyre szabottan, a Normafa Park igazgatójával rendszeresen egyeztetve alakítottuk ki, így a számukra szükséges témakörökre szánt időt meghosszabbítottuk, a feleslegeseket pedig lerövidítettük, vagy kihagytuk. Plusz témakör is bekerült a oktatásba, a kutatás-mentés, ami kifejezetten szükséges lehet egy tömegeket vonzó téli hétvégén. Az oktatást a kérésnek megfelelően minkét héten hétfőtől csütörtökig délutánonként tartottuk, napi 4 órában.

Az első két nap az elsősegélynyújtási alapismeretek átadásával telt. A Normafa területe minden évszakban sok turistát és kirándulni vágyót vonz, ezért nagy hangsúlyt fektettünk erre a témakörre. A hallgatókat felkészítettük, hogyan kell ellátni kisebb sérüléseket, komolyabb esetben hogyan tudják stabilizálni vagy életben tartani a sérültet a mentők kiérkezéséig, valamint megtanulták az újraélesztés és a stabil oldalfektetés kivitelezését is.

A harmadik napon tartott munkavédelmi oktatás az általános munkahelyi témakörök helyett a mentésből adódó speciális helyzetek okozta veszélyekre készítette fel a résztvevőket. Ezután a tűzvédelem elméleti tudnivalóinak ismertetése következett, aminek keretein belül szó esett a tűz alapvető tulajdonságairól, kialakulásának helyi specialitásairól, oltási módjairól, valamint bemutatásra kerültek a leggyakrabban használt, rendszerben lévő tűzoltótechnikai eszközök. Az oktatás külön kitért a kézi tűzoltó készülékek fajtáira és működési elvükre. Másnap ezeket az ismeretek gyakorlatban is kipróbálhatták a résztvevők. Megtanulták a tekercstömlő gurítását és sugár szerelését, majd begyakorolták a kézi tűzoltókészülék használatát, párban történő tálcatűz oltása során.

A második hét első napján távolságvédelemről, és híradó-kommunikációs ismeretekről tartottunk előadást. A tavalyi villámjég okozta károk felszámolása idején is szükség volt befogadóhely üzemeltetésére, ebben a későbbiekben a résztvevők is segítséget tudnak nyújtani. A híradó-kommunikációs ismeretek során a Normafa Park munkatársai által használatos rádiókkal foglalkoztunk bővebben. Ismertettük a rádióforgalmazás szabályait, megbeszéltük, miért fontos és hasznos a készségszintű használata, majd nagy területen szétszóródva, különféle szituációk segítségével gyakorolták a rádióhasználatot.

Kutatás-mentés témakörén belül átbeszéltük, hogy mely területeken mekkora az esélye eltűnésnek, illetve hozzávetőleg mennyi idő alatt kerül meg az eltűnt személy. Szó volt speciális időjárási viszonyokról és egyéb nehezítő tényezőkről, és arról is részletesebben beszéltünk, hogyan kell egy keresést megvalósítani, segítőket a feladatba bevonni.

Az utolsó oktatási nap radiológiai-, biológiai-, vegyi védelmi ismeretekkel telt, melyet elsősorban a közelben lévő KFKI miatt tartottunk fontosnak. Az alapfogalmak átbeszélését követően megtanítottuk a VAX katalógus használatát, ezen keresztül a veszélyes anyagok azonosítását, valamint az ADR táblák és bárcák helyes olvasását, hogy szükség esetén megfelelő információkkal tudják ellátni a mentőerőket. Beszéltünk az egyéni védelemről, bemutattuk a gázálarcok fejlődését, a vegyi védelmi ruhákat, elmagyaráztuk a használat során betartandó szabályokat, majd a résztvevők kipróbálhatták az Egyesületünknél rendszerben lévő AUER S3 BASIC PLUS gázálarc és a Tychem C típusú vegyi védelmi ruházat szabályos fel- és levételét.

Az utolsó nap átismételtük a tanultakat, minden témakörből felelevenítettük a legfontosabb tudnivalókat, majd a tanfolyam zárásaként tesztlap kitöltése következett. A néhány oldalas, kb. egy óra alatt kitölthető tesztet úgy állítottuk össze, hogy a legszükségesebb ismeretekre kérdeztünk rá, majd minden résztvevő megmutatta, hogyan sikerült a gyakorlatban elsajátítania az újraélesztést és a stabil oldalfektetést.

A résztvevők a képzés teljes időtartama alatt nagy érdeklődéssel hallgatták oktatóinkat.

Az oktatás során 5 önkéntesünk összesen 48 munkaórát teljesített.

 


 

Utoljára frissítve: 2016. január 13., szerda 13:13