2014. március 04., kedd 13:19

Felkészítés a Kaffka Margit Általános Iskolában

2014-02-26 Kaffka MargitEgyesületünk a zuglói Kaffka Margit Általános Iskola meghívásának eleget téve, 2014. február 26-án részt vett az intézmény felsős tanulóinak szervezett diákönkormányzati napon. Az eseményre önkénteseink három téma bemutatásával készültek.

Lakosságfelkészítési tevékenységünk legutóbbi alkalmaként önkénteseink egy iskolai rendezvénynapon tartottak – az intézmény kérésének megfelelően – rövid foglalkozásokat a felsős tanulóknak. A felső tagozatosok számára szervezett eseményen a diákok a rendőrségi, tűzoltói bemutatók és az azokhoz kapcsolódó feladatok megoldása mellett, Egyesületünk révén betekintést kaptak a katasztrófa-megelőzés és -elhárítás egyes elemeibe is.

A rendezvényen a diákcsoportok egymással versenyezve teljesítették az egyes bemutatók állomásainak feladatait. Önkénteseink az egyik állomáson az elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó ismereteket mutatattak be, elsősorban arra helyezve a hangsúlyt, hogyan járjanak el akkor, ha eszméletlen személlyel találkoznak az utcán vagy környezetükben. Egy másik asztalnál a fiatalok az otthoni környezetben, a háztartásban fellelhető potenciális vegyi veszélyforrásokról tájékozódhattak, megismerve néhány olyan tudnivalót, melyek birtokában segítséget tudnak nyújtani akkor, ha például valakinek lenyelés miatt veszélyes anyag kerül a szervezetébe. A harmadik állomáson a diákok érdeklődéssel figyelték az egyéni védőeszközök köréből bemutatott gázálarcokat, azok kezelését, előírásszerű használatuknak módját, és természetesen lehetőségük nyílt viselésük kipróbálására is.

Polgári védelmi szervezetként, Egyesületünk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az egyes veszélyhelyzetek megelőzésére, ebben pedig kulcsfontosságú mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály tagjainak felkészítése e helyzetek megelőzésére, illetve kezelésükre. Ezen az alkalmon önkénteseink játékos módon, a fiatalabb korosztály érdeklődéséhez igazítva adtak át hasznos, a diákok felelős viselkedését elősegítő tudnivalókat az egyes veszélyhelyzetekben követendő magatartási formákról és az önálló segítségnyújtás lehetőségeiről. Ezzel 5 fő önkéntesünk összesen 28 munkaórát teljesített.

 


 

Utoljára frissítve: 2014. március 06., csütörtök 15:58