2016. június 28., kedd 16:18

Re-BASIC tanfolyam 2016

2016-04-10 rebasic2016. április 8-10. között tartottuk meg idei RE-BASIC tanfolyamunkat Pécelen, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ objektumában. A BASIC tanfolyam ismétlő kurzust a tavalyi tapasztalatok alapján 3 naposra szerveztük, és több újdonság is belekerült.

Tavaly tavasszal tartottunk első ízben ilyen oktatást, ugyanis sok önkéntesünk évekkel ezelőtt járta ki a BASIC tanfolyamot. Azóta mind a tanfolyam, mind képességeink több téren fejlődtek, ezért önkénteseink javaslatának megfelelően a BASIC anyagát sűrítve, a lényegesebb részeket kiemelve újraoktattuk azt.

Péntek délután megkezdődött a szükséges felszerelések felmálházása, és kora este két témakörrel, a munkavédelemmel és a híradó-kommunikációs ismeretekkel kezdődött a képzés. A munkavédelem keretein belül azok az általános szabályok kerültek ismertetésre, melyek minden gyakorlaton és a kárterületen betartandóak, szó esett a különböző védőeszközök specifikusságáról, valamint a különböző gépekhez tartozó védőberendezések és védőfelszerelések működéséről, használatáról. A híradóismeretek témakörben leginkább az EDR rádiók kaptak hangsúlyt, ezeket ugyanis keveset használtuk korábban, a szabályzatokat nemrég kaptuk meg, így szükségessé vált a működésének, a miénktől kis mértékben eltérő rádióforgalmazási szabályoknak, rádiópróbáknak a megismerése, begyakorlása.

Másnap reggel az Egyesület új képességéről, a városi kutatás-mentésről hallgathattak előadást a résztvevők, melyben olyan alapdolgokról volt szó mint az USAR-ra vonatkozó alapszabályok nemzeti és nemzetközi szinten, a különböző jelölések, minősítési rendszer, és a katasztrófa esetén bevonható csapatok, azok működése, kárterületi tevékenysége. Az elméleti rész után áttekintettük a nehéz műszaki mentő gépeket mint a különböző fúrók, korongos vágóm, endoszkópos kamera vagy a fémkereső. Végül aki kedvet érzett hozzá, kipróbálhatta a kötéltechnikát: a USAR csapat tagjai a tetőről kötélpályát készítettek, ezen keresztül tapasztalt alpinosaink segítségével ereszkedhettek le önkénteseink. Délután a műszaki mentés modult ismételtük át, szintén elmélettel kezdve, amiben elsősorban a gépek felépítését és működését, valamint a betartandó munkavédelmi szabályokat ismertette az oktató. Természetesen a gyakorlati rész sem maradt el, ezen felállításra került például a kárhelymegvilágító készlet, és mindenki ismerkedhetett az általa ritkán kezelt gépekkel is.

Vasárnap elsősegélynyújtással indult a nap, itt újabb eszközeink használatának begyakorlása volt a fő prioritás. A defibrillátor, a lapáthordágy, a Normafa Parktól kölcsönkapott kosárhordágy és a KED mellény használatát forgószínpad szerűen gyakorolhatták önkéntesink.

Délután még két rövid előadás következett, az árvízvédelem és a radiológiai-, biológiai-, vegyi védelem. Ezeken röviden áttekintettük az alapokat, de a közeljövőre nagyobb felkészítés és gyakorlat is volt tervezve erre a két témakörre, ezért szót ejtettünk ezek részleteiről is. Az RBV foglalkozás keretein belül azért nem maradhatott el a VAX katalógus használatának átismétlése, és az Egyesületnél rendszerben tartott Auer S3 Basic Plus gázálarcok fel- és levételének begyakorlása sem.

A RE-BASIC tanfolyamon 18 önkéntesünk 692 munkaórát teljesített.

 


 

 

Utoljára frissítve: 2016. június 30., csütörtök 15:39